Frihed - Fællesskab - Forankring

12 Oktober 2017

familieliv

Familieliv har mange former og ønsker, og vi mener man skal opleve glæden og friheden til at tilrettelægge sit familieliv ud fra familiens behov og ønsker. Et godt familieliv afhænger også af, hvordan arbejdsliv, børnepasning og trafikforhold påvirker hverdagen. Derfor ønsker vi fleksible børnepasningstilbud, smarte busruter og sikre cykeltruter, så alle kan komme trygt til og fra skole, børnehave, indkøbsmuligheder og arbejde.

  • Velfungerende familier i et trygt samfund

  • Fleksible pasningstilbud

  • Ansvaret for dagligdagen tilrettelægges hos familierne selv

Familien er civilsamfundets udgangspunkt. Det er her vi vokser op og formes af både arv og miljø. Familieliv har mange former og ønsker, og vi mener man skal opleve glæden og friheden til at tilrettelægge sit familieliv ud fra familiens behov og ønsker. Derfor vil vi arbejde målrettet for at fastholde ansvaret i familierne, og vi vil prioritere at støtte op om familierne i en tid hvor det kan være vanskeligt at få idealerne til at gå op.

Vi mener der skal være fleksible pasningstilbud til de yngste som matcher familiernes ønsker om dagtilbud. Vi er imod ekstra lukkedage, og ser gerne daginstitutionernes  åbningstider udvidet i forhold til traditionelt 8-16 arbejdsliv, uden at det skal være på bekostning af personalets arbejdsglæde.

Lektiecafe skal være et godt tilbud, men ikke et ensartet krav for alle.

Vi vil også gerne støtte op om familiernes trivsel. Der skal være gode muligheder for at få hjælp mod knas i parforhold og sårbare livssituationer. 

De yngste i familien skal opleve en tryg opvækst, hvor samfundet ikke vender det blinde øje til hvis børn mistrives, og vi skal udbygge forebyggelse og trivsel for børn og unge i familierne, og ikke vente med indgriben til det er gået i stykker.

Familerne har brug for en stabil økonomi, hvorfor der skal være gennemskuelighed om boligøkonomi, udgifter til transport, pasningstilbud, samt andre områder hvor det offentlige kan påvirke privatøkonomien.

Endelig har familierne brug for sundhed og tryghed for at trives. Vi skal fastholde de gode sundhedstilbud i kommunen, samt skabe tryghed især når familierne er fra hinanden i hverdagen, med sikre cykelstier, pålidelig transport tid for børn og voksne, og tryghed omkring hjemmet. Vores mål er velfungerende familier i et trygt samfund.