Frihed - Fællesskab - Forankring

12 Oktober 2017

ungdomsliv

Unge i Aabenraa Kommune skal kunne leve et frit og frejdigt liv. Til det hører, at der er uddannelsesmuligheder, fornuftig offentlig transport - og rig mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og foreningsliv. 

  • det skal være sjovt, frit og frejdigt at være ung i Aabenraa Kommune
  • overgangen fra barn til voksen skal ære tryg
  • billig-buskort til alle på ungdoms- og erhvervsuddannelsern