Frihed - Fællesskab - Forankring

11 Oktober 2017

sund økonomi

  1. vi skal Investere i fremtiden
  2. pengene skal følge borgere, så kommunes økonomi fordeles både i by som på land
  3. økonomisk ordentlighed i forhold til den enkelte borger

Vi skal fortsætte den stramme økonomiske styring i kommunen. Det er nødvendigt for, at vi fortsat kan investere i fremtiden – at Apple slår sig ned i vores kommune er fantastisk, men ingen grund til at hvile på laurbærrene.

Vi skal investere i velfærdsteknologi, der hvor det giver mening for både kommune og borgere, i og vi skal skabe og fremme virksomheders og iværksætteres lyst til at slå sig ned i vores kommune. Nye virksomheder genererer arbejdspladser, arbejdspladser genererer indtægter til familier, unge og gamle, og arbejdsindtægter bliver til skatteindtægter for kommunen.

Derfor skal Aabenraa Kommune fortsat arbejde på at være en attraktiv placering for både eksisterende og potentielle private virksomheder initiativ. Aabenraa kommune skal være konkurrencedygtig i forhold til at tiltrække nye virksomheder.

Kommunens investeringer skal komme alle områder i kommunen til gode, vi ønsker en bedre fordeling mellem by og land.

Ansvarlig skatteopkrævning betyder at kommunen ikke skal opkræve mere skat fra borgere eller virksomheder, end der er brug for. Det er en kommunal opgave at sikre, at der på mellemlangsigt ikke opkræves mere skat end det kommunale budget nødvendigvis forbruger.