Frihed - Fællesskab - Forankring

11 Oktober 2017

godt sundt og socialt liv

Socialpolitik i Aabenraa Kommune betyder for os hjælp til dem, der har behov for hjælp, og støtte til dem, der hjælper andre. Vi mener, vi har social forpligtelse overfor dem, der ikke længere eller i en periode - ikke kan selv.

Rette hjælp i rette tid!

  • vi er et borgerligt parti med en næstekærlig social forpligtelse
  • vi støtter oprettelse af pårørenderåd inden for psykiatrien
  • vi skal stå sammen og hjælpe dem, der vitterligt har brug for det

Desværre er det ikke alle der får de bedste livsbetingelser i fødselsgave. Livet er en helhed, og enhver social indsats skal fungere støttende hele livet fra vugge til grav.

Vi skal hjælpe alle til at leve et frit, godt og ansvarligt liv. Vi skal bruge vores fælles ressourcer på at hjælpe dem, der ikke kan selv, mens vi opfordrer alle, der kan, til at være en synlig hjælpende forskel i egne netværk. Vi mener kort og godt, at vi skal stå sammen. Vi er et borgerligt parti med en næstekærlig social forpligtelse.

Vi vil støtte oprettelsen af et pårørenderåd i kommunen inden for psykiatrien, da vi anerkender de store veksler, det trækker på almindelige sunde og raske menneskers dagligdag, når man er pårørende til en psykisk syg – eller til andre kronisk syge mennesker.

Der findes mange indsatsområder over for sygdomsbekæmpelse. Ansvaret herfor ligger primært i regionen. Vi oplever dog et særligt fokus på demens - derfor skal vi blive endnu bedre til at håndtere overgangen fra selvhjulpen til plejekrævende demensramt. Og vi skal bidrage til at skabe rammer for et godt pårørendeliv.

Vi skal altid ukritisk hjælpe alle syge uanset årsag - og ser samtidig nødvendigheden af fortsatte forebyggelsesindsatser. Derfor vil vi også fortsat være en støttende kommune, når det gælder sundhed og bevægelse, under den kendte betegnelse (KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion).