Frihed - Fællesskab - Forankring

11 Oktober 2017

seniorliv

... er at være tryg ved at blive gammel, der hvor man bor, at have frihed til at bo længst muligt i eget hjem eller vælge en mindre bolig - eller at flytte i et seniorbofællesskab. Og at vide, at hvis man skal på plejehjem, er værdighed og nærvær en del af pakken.

  • Frihed til at bo længst muligt i eget hjem
  • Bevar nødkaldet
  • Værdighed og nærvær hvis vi skal på plejehjem

Det skal være trygt at blive ældre i kommunen. Vi vil gerne bidrage til at ældre borgere kan opleve friheden til at blive længst muligt i eget hjem. Derfor vil vi bevare nødkaldet, så ældre med behov kan opleve hurtig kontakt ved fald og andre akutte behov. 

Mange ældre lever et aktivt liv, og kommunale aktivitetscentre, billige busforbindelser, opbakning til private foreninger, vil derfor være en del af vores politik.

Vi mener, at alle har ret til et værdigt liv. Ikke mindst når vi bliver gamle. Vi skal derfor sikre ordentlige forhold til et værdigt liv i vores sidste bolig. Derfor skal vi sikre at normeringer på vores plejehjem er tilstrækkelige - det betyder bl.a., at når byrådet afsætter penge til 2 nattevagter på alle afdelinger, så skal pengene bruges til ekstra nattevagter. INTET andet! Det vil vi overbevise det nye byråd om!

Tryghed skabes også af, at arbejdsforholdene er gode, så der er tid til, at et plejehjem også bliver et HJEM med pleje. Det bedste er et plejehjem med høj faglig kvalitet, nærvær og omsorg. Tryghed er også, at man hurtigt kan få en plads, når man har brug for det, iallerhelst  nærheden af sine pårørende, så det ikke bliver nærmest umuligt for en ægtefælle at komme på daglige besøg.

Derfor arbejder vi for, at når Plejehjemmet Grønningen i Tinglev – og andre plejehjem i kommunen skal (om)bygges/renoveres – skal de blive/placeres midt i byerne, hvor der er udsigt til det levede liv - og hvor der er gode busforbindelser.