Frihed - Fællesskab - Forankring

10 Oktober 2017

erhvervsliv og arbejdsliv

Erhvervsudvikling i Aabenraa Kommune skal handle om at servicere det private initiativ og erhvervsliv, så det kan blive til gavn for sig selv, for medarbejderne og for kommunen.

Kommunen skal støtte og bidrage til udvikling af lokale virksomheder - og tiltrække nye. Hvilket vi heldigvis er gode til. Kommunen skal afholde sig fra at drive virksomhed, som naturligt kunne løses af private aktører. 

  • Vi vil erhvervslivet
  • Det skal kunne betale sig at arbejde
  • Vi vil skabe rammerne for et godt arbejdstager-/arbejdsgiverliv.

Erhvervslivet er velfærdssamfundets motor. Iværksætteri bliver til arbejdspladser, arbejdspladser til skatteindtægter. Vi skal derfor værne om det gode erhvervsliv i Aabenraa kommune. Det skal være let og ubureaukratisk at drive erhverv for både små og store virksomheder. Vi vil støtte iværksætteri, den gode samtale mellem uddannelsesstederne og virksomhederne, og udbygge infrastrukturen til hjælp for både arbejdsgiver og arbejdstager.

Det skal kunne betale sig at arbejde - ikke kun, når det handler om, hvor meget vi som arbejdstagere får ud af det økonomisk. Det skal også være muligt at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Vi ønsker derfor fleksible børnepasningstilbud, smarte busruter og sikre cykelruter, så vi trygt kan sende vores børn i skole, mens vi er på arbejde. 

Vi vil arbejde for intelligente digitale løsninger på trafikpropper, der skaber myldretidskøer både ind og ud af byen og ved vores motorvejstil- og frakørsler.

Aabenraa kommune skal fortsat kunne tiltrække et bredt udvalg af virksomheder der øger udbuddet af arbejdspladser. Derfor skal vi sikre hurtigt internet alle steder i kommunen. Vores Mobilitetsplan er også målrettet erhvervslivets interesser og ønsker.

Vi skal bevare vores flexsicurity model, så erhvervsdrivende tør satse på vækst og maksimalt antal arbejdspladser.

Vi skal holde hånden under dem, der kommer i klemme, og falder ud af job.

Vi skal ikke acceptere snyd med offentlig hjælp eller skatteunddragelse, men styrke tilliden til forvaltningen af vores fælles pengekasse. Så vi får råd til at tilbyde endnu bedre hjælp til dem der har brug for det.