Frihed - Fællesskab - Forankring

Vi går til valg på

- et godt sted at leve

Aabenraa Kommune - et godt sted at leve betyder for os, at erhvervsliv og arbejdsliv giver arbejdspladser og indtægter til både virksomheder, borgere og kommunen. Her er godt at blive gammel, at være ung - og være foreningsmenneske.

Kommunale institutioner er selvstyrende, mobiliteten er i top for både cyklende, gående, gangbesværede, tung trafik og offentlig transport.

 

Læs mere

Befolkningstal *

Statiske data 2**

 

Lastbiltrafik ***

 

Private virksomheder****

 

* andel af borgere i DK bosiddende i Aabenraa Kommune pr. 1. januar 2017

** 2017 Aabenraa / Denmark

*** 2017 60 procent af al lastbiltrafik ud og ind af landet passerer grænseovergangene i Aabenraa Kommune

**** Aabenraa 2010 (100%) / 2015

 
Borgerlig politik - social forpligtelse - grøn omtanke

Stem konservativt

Mobilitetsplan

Fremkommelighed overalt i kommunen - på veje og stier, i byer og landområder.

Tryghed og omsorg

Værdig ældrepolitik, familien i centrum og et aktivt fritidsliv for alle.

Grøn omtanke

Pesticidfri kommune, klimasikring af Aabenraa og kæmpevindmøller ud på havet.

5G testcenter

Padborg Transportcenter skal være Danmarks førende på intelligente digitale løsninger.

 

“Du kan stadig nå at gi' en hånd med:
Ring 22 52 33 86”

Nysgerrig? Du kan finde mere om vores politik!

Klik her

Her finder du

dit lokale byrådsmedlem

Jan Riber Jakobsen

medl. af Økonomiudvalget, Teknik- og Miljø-udvalget

Resultater skabes ved kompromisser og samarbejde på tværs
Se Profil >>

Rasmus Elkjær Larsen

Hostrupskov

Frihed, Fællesskab og Forankring!
Se Profil >>

Anders Koch-Hørlyck

Rødekro - 1. suppleant for byrådsmedlemmerne

Dialog i øjenhøjde på tværs af hele kommunen!
Se Profil >>

 

 

Vi vil gå langt for en borgerlig polik med en social forpligtelse og grøn omtanke

... og gør det med glæde

Seneste Nyheder

23, november, 2017

Stemmer: +15% - Mandater: +100%

MobilePay os din støtte

Nu kan du let og enkelt støtte det gode arbejde for

mere borgerlig politik med en social forpligtelse og en grøn omtanke

i Aabenraa Kommune 

 

Vi har fået MobilePay - send din støtte til 15926

skriv til os

Aabenraa Kommune - et godt sted at leve

 

Det Konservative Folkeparti
Borgerlig politik - social forpligtelse - grøn omtanke